www.stormware.cz www.vision.cz

 

AKTUALITY:

 

Potřebujete poradit v oblasti účetnictví, daní nebo práva ?

Podívejte se na odpovědi na dotazy čtenářů ...více >>

Nemáte dopsané vnitropodnikové směrnice, nebo si nejste jisti jejich aktuálností ? 

Na Portálu POHODA si můžete postupně stáhnout vzorové interní směrnice, upravit si je podle Vašich podmínek a vyřešit tím Váš problém.....více >>

Kontrola účetnictví před účetní závěrkou 

Bojíte se před závěrkou něco zanedbat ? Přečtěte si seriál o tom, co vše zkontrolovat....více >> 

 

 

 

POHODA - odborný ekonomický portál

bývalý člen autorského týmu


Naše články naleznete na portálu POHODA

 

Ing. Jaromír Chlada - ekonomické a účetní poradenství

Vzdělání a odborná praxe:

Absolvent Vysoké školy ekonomické Praha. Mnohaletá praxe v akciových společnostech i společnostech s ručením omezeným na pozicích:

 • odborný ekonom,
 • daňový a účetní metodik,
 • finanční manažer, 
 • ekonomický ředitel.

Výkon funkcí člena kolektivních statutárních orgánů (představenstva), jednatele a prokuristy.

Podnikatelská činnost a poskytované služby:

Od roku 1998 samostatné podnikání v oblastech:

 • ekonomické poradenství, 
 • účetní poradenství, 
 • vedení účetnictví, daňové evidence a mezd včetně zpracování daňových přiznání, přehledů pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny.

Vedle poradenských služeb a zpracování ekonomické agendy poskytování dalších služeb:

 • služby v oblasti informačních technologií,
 • dodávky hardware na klíč,
 • implementace ekonomických systémů 

Vize firmy:

Zajistit kompletní převzetí péče o administrativu a chod podpůrných činností klientů a tím uvolnit jejich personální i finanční kapacity pro hlavní, výdělečnou činnost - obchod, výrobu a služby.

Materiální zázemí a dostupnost služeb:

 • Poskytování služeb v plně technicky vybavených kancelářských prostorách na vlastním hardwarovém a softwarovém vybavení. 
 • U větších klientů možnost poskytovat služby v jejich provozovnách na jejich ekonomickém software.
 • Nepřetržitá dostupnost na telefonu, mobilu, faxu, e-mailu, ICQ, ochota dostavit se osobně na jakékoli místo dle přání klienta v jakoukoli denní dobu.
 • Díky využívání systému tzv. pobočkového zpracování dat schopnost zajišťovat pro své klienty pravidelně aktulizovanou účetní agendu prakticky na jakémkoli jejich pracovišti i bez fyzické přítomnosti a bez nutného převážení daňových dokladů a jiných písemností od klienta a zpět.

Softwarové vybavení:

Zkušenost s různým ekonomickým software: 

 • pro střední a menší firmy z řad právnických osob a pro individuální podnikatele využívání produktů firmy Stormware s.r.o.
 • pro větší a velké firmy  využití profesionálního systému Vision32 od společnosti Vision Praha s.r.o. 

 

 
©2008 J. M. POST