www.stormware.cz www.vision.cz

 

AKTUALITY:

 

Potřebujete poradit v oblasti účetnictví, daní nebo práva ?

Podívejte se na odpovědi na dotazy čtenářů ...více >>

Nemáte dopsané vnitropodnikové směrnice, nebo si nejste jisti jejich aktuálností ? 

Na Portálu POHODA si můžete postupně stáhnout vzorové interní směrnice, upravit si je podle Vašich podmínek a vyřešit tím Váš problém.....více >>

Kontrola účetnictví před účetní závěrkou 

Bojíte se před závěrkou něco zanedbat ? Přečtěte si seriál o tom, co vše zkontrolovat....více >> 

 

 

 

POHODA - odborný ekonomický portál

člen autorského týmu


Naše články naleznete na portálu POHODA

Vedle poskytování odborných služeb klientům také publikuji na odborném portálu POHODA.

Služby a publikační činnost

Vedle poskytovaných odborných služeb také publikuji na odborném ekonomickému portálu POHODA jako člen autorského týmu.

Ekonomické poradenství

 • řízení ekonomických a finančních procesů ve firmách klientů
 • vypracování podnikatelských záměrů a studií proveditelnosti, zpracování žádostí o úvěr a dalších potřebných podkladů
 • vypracování vnitropodnikových směrnic, jejich implementaci do systémů firem klientů 
 • finanční plánování a finanční analýza, optimalizace kapitálové struktury firmy, řízení provozního kapitálu a cizích zdrojů
 • vytvoření manažerského informačního systému, řízení manažerského účetnictví a financí

 Účetní poradenství a vedení účetnictví a daňové evidence

 • vedení účetnictví a daňové evidence pro klienty, personální a mzdové agendy, zastupování klientů ve styku s bankami, finančním úřadem, správou sociálního zabezpečení a zdravotními pojišťovnami
 • nastavení účetních systémů ve firmách klientů, nastavení parametrů, vazeb, číselníků, souvztažností
 • metodické vedení pracovníků ve firmách klientů, účetní poradenství, kontrola účtování všech účetních případů
 • plánování a řízení účetní závěrky, zajišťování a příprava inventarizací majetku a závazků

Poradenství v oblasti daní a poplatků

 • vypracovávání daňových přiznání ke všem příslušným daním (daň z přidané hodnoty, daň z příjmů právnických osob, daň z příjmů fyzických osob, silniční daň, daň z nemovitostí, daň darovací, dědická a z převodu nemovitostí) včetně příslušných výkazů a příloh, zpracování přehledů pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny 
 • implementace DPH ve firmách klientů při změně režimu z neplátce na plátce, poradenství a nastavení systémových vazeb
 • řízení oblasti daní ve firmách klientů a vypracování příslušných vnitropodnikových směrnic a metodik

Výpočetní technika a software

 • dodávky výpočetní techniky "na klíč" (síťové servery, pracovní stanice, hardwarové součásti a periferie, operační systémy), tvorba a správa počítačových sítí
 • zprostředkování nebo přímý prodej ekonomických systémů Vision32, Pohoda, Tax, GLX, Pamica, Winlex
 • implementace ekonomických systémů pro potřeby klientů, nastavení parametrů, vytvoření číselníků, zaškolení pro práci se systémy a bezplatná poradenská činnost pro klienty "24 hodin denně"

 

 
©2008 J. M. POST